WATERMOLEN 38 2980 ZOERSEL

08.00 TO 17.00

MAANDAG TOT VRIJDAG

KANTOOR

0479 57 67 90

Landmeter-Expert

Het beroep van de landmeter-expert kent vele facetten.

Zo kunnen wij worden aangesteld voor het opmeten van een stuk grond of detailmeting van een gebouw, bij het verdelen van een stuk grond in meerdere kleinere gehelen met de bedoeling hierop woningen in te richten, de zogenoemde verkaveling, de verdeling van een stuk grond om het te verkopen aan geburen, de zogenoemde splitsing en verder ook nog de muurovername, waarbij de muur 'voor de helft' wordt overgekocht.


Elk facet kent zijn specifieke methode en wordt door ons tot in detail uitgevoerd.

Heeft u een specifieke vraag waarbij u mogelijks onze landmeetkundige hulp nodig heeft? Samen zoeken we voor u naar de beste oplossing en werken deze verder uit.

Specifieke hulp nodig?


Stel ons uw vraag met uw noden en wij trachten u de zo gepast mogelijke oplossing aan te bieden.

Neem nog vandaag contact op. Een vraag stellen kost niets.

De landmeter in de constructie

Bij de constructie van gebouwen en het aanleggen van nutsvoorzieningen is de landmeter-expert, kortweg landmeter, heden ten dage niet meer weg te denken.

Dankzij preciesie-instrumenten en kennis van zaken bepaalt de landmeter mede het succes van een project.

Voor een project opgestart wordt, zal meestal eerst de bestaande toestand in kaart gebracht moeten worden. Vaak worden op dit moment ook proefsleuven gemaakt om kabels en leidingen op te zoeken welke dan ingemeten worden.

Aan de hand van deze plannen kan dan eventueel het ontwerp nog worden aangepast.


Een niet te vergeten actiepunt voor de opstart van de werf betreft de plaatsbeschrijving van openbaar terrein of aanpalende gebouwen.

Dit is vaak ook een vereiste van de bouwheer of van de openbare besturen.

Bij de opstart wordt vervolgens de hulp van een landmeter ingeroepen om bepaalde zaken op het terrein zichtbaar te maken, zoals assen, perceelgrenzen, richtingsveranderingen, aanwezige kabels en leidingen, ...


Gedurende het project wordt door de landmeter alle wijzigingen minutieus bijgehouden, waarbij na de werken de nodige ASBUILT-plannen kunnen opgemaakt worden.ENERGEOS STUDIEBUREAU


Uw partner voor EPB - Veiligheidscoördinatie - Ventilatieverslaggeving - Landmeetkunde - Plaatsbeschrijvingen en Schattingen met persoonlijke aanpak.

Recent Nieuws


Onze gloednieuwe site is eindelijk een feit. Kijk gerust rond en ongetwijfeld kan je ons ooit wel eens gebruiken voor één van onze diensten.

18 feb 2018

Onze contactgegevens


Watermolen 38, 2980 Zoersel

Email: bart@energeos.be

GSM: 0479  57 67 90

Uw privacy - Onze zorg


Privacybeleid

© Copyright. All Rights Reserved