WATERMOLEN 38 2980 ZOERSEL

08.00 TO 17.00

MAANDAG TOT VRIJDAG

KANTOOR

0479 57 67 90

U heeft een plaatsbeschrijving nodig?


U wil uw eigendom verhuren of u gaat werken aan uw eigendom uitvoeren?

Denk op tijd aan het opmaken van een plaatsbeschrijving.

Een kleine kost die u veel ellende kan besparen.

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving van een eigendom is een juridisch geldig document met een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke gebreken, materiaalkeuzes, beschrijvingen van bouwgebreken, inventaris van aanwezige delen, bevestiging dat bouwdelen vrij zijn van gebreken, en dergelijke meer.


Een deftig opgestelde plaatsbeschrijving vormt een juridisch bewijsstuk bij eventuele rechtzaken.


In de regel wordt van de vaststelling een proces verbaal van plaatsbeschrijving opgesteld dat ter ondertekening wordt aangeboden aan de belanghebbende partijen.


Een correcte plaatsbeschrijving opmaken, want voorkomen is beter dan genezen! Slaap dankzij ons op beide oren.

Soorten plaatsbeschrijvingen

Welke plaatsbeschrijving is voor mij van toepassing? Hierbij enige verduidelijking van de verschillende types en het toepassingsgebied.

Locatieve plaatsbeschrijving

De locatieve plaatsbeschrijving is de bekendste soort. Dit is de plaatsbeschrijving die wordt opgemaakt bij het begin van een huurperiode en nagekeken bij het einde.


Het best wordt de plaatsbeschrijving bij aanvang huur opgemaakt vóór de verhuis om schade die ontstaan is tijdens de verhuis uit te sluiten.


De wetgeving bepaalt dat de huurder verantwoordelijk is voor de schade die hij toebrengt aan de eigendom die hij huurt.


Het grote probleem is dat het aan de verhuurder is om te bewijzen dat eventuele schade in het eigendom veroorzaakt werd door de huurder.


Zonder een deftige plaatsbeschrijving heeft de verhuurder dus weinig kans op schadeloosstelling.


Stel je als eigenaar dus veilig en laat een plaatsbeschrijving opstellen!


Constructieve plaatsbeschrijving

Een tweede soort is de constructieve plaatsbeschrijving oftewel plaatsbeschrijving bij aanvang van werken. Het uitgangspunt van deze plaatsbeschrijving is hetzelfde als die van de locatieve, namelijk het nagaan van reeds aanwezige schade. Het doel hiervan is dat naburige eigenaars niet kunnen beweren dat schade aan hun eigendom te wijten is aan werken in uitvoering. Of, indien er toch schade is ontstaan, een deftige schadebegroting op te kunnen maken.


Zo moet de bouwheer of aannemer bijvoorbeeld bewijzen dat een barst in de gevel van het buurhuis niet het gevolg is van zijn werken.


Uiteraard kan dit bewijs enkel geleverd worden indien hij eerder een plaatsbeschrijving liet opmaken.


Kostprijs van een plaatsbeschrijving?

Wat bepaalt de kostprijs van een plaatsbeschrijving?

  • reden van plaatsbeschrijving
  • adres van de te beschrijven woning of pand
  • aantal te beschrijven ruimtes


Plaatsbeschrijving intrede huur voor een studio kan door ons reeds uitgevoerd worden vanaf € 160 ex btw. Deze prijs wordt gedeeld 50/50 tussen verhuurder en huurder.

De verhuurder dient deze plaatsbechrijving te laten registreren bij het bevoegde registratiekantoor.

ENERGEOS STUDIEBUREAU


Uw partner voor EPB - Veiligheidscoördinatie - Ventilatieverslaggeving - Landmeetkunde - Plaatsbeschrijvingen en Schattingen met persoonlijke aanpak.

Recent Nieuws


Onze gloednieuwe site is eindelijk een feit. Kijk gerust rond en ongetwijfeld kan je ons ooit wel eens gebruiken voor één van onze diensten.

18 feb 2018

Onze contactgegevens


Watermolen 38, 2980 Zoersel

Email: bart@energeos.be

GSM: 0479  57 67 90

Uw privacy - Onze zorg


Privacybeleid

© Copyright. All Rights Reserved