WATERMOLEN 38 2980 ZOERSEL

08.00 TO 17.00

MAANDAG TOT VRIJDAG

KANTOOR

0479 57 67 90

Veiligheidscoördinator

Vanaf het moment dat bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitoefenen, is veiligheidscoördinatie tijdens ontwerp - en verwezenlijkingsfase verplicht volgens het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 25.01.01.

Let wel op dat onder aannemers eveneens natuurlijke of rechtspersonen bedoeld worden die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk een activiteit uitvoeren, dus bijvoorbeeld ook bij aansluitingen door nutsmaatschappijen.

Indien u veiligheidscoördinatie combineert met EPB-verslaggeving en/of ventilatieverslaggeving, kunnen wij u een voordelige offerte bezorgen!

U bent nog op zoek naar een veiligheidscoördinator?


Bezorg ons uw bouwplannen en wij kunnen u geheel vrijblijvend een raming geven voor onze diensten als veiligheidscoördinator ontwerp - verwezenlijking

Op welke werken van toepassing?

Graafwerken, grondwerken, funderings - en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, plaatsing van nustleidingen, bouwwerken, (de)montage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings - en uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds, - schilders - en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij een of meer hoger vermelde werken.

Met andere woorden, nagenoeg alle werken waarmee u als bouwheer in aanraking kan komen.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

De aanstelling van de veiligheidscoördinator hangt af van de grootte van de werken.

De bepalende factor bedraagt 500 m².


Indien het gaat om bouwwerken met een oppervlakte van minder dan 500 m², is het in principe een bouwdirectie die de veiligheidscoördinator moet aanstellen, bijvoorbeeld uw architect.


Wanneer het gaat om bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of meer is het altijd de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator, met andere woorden de bouwheer.

Omdat ongelukken in een klein hoekje schuilen.

Een film om onszelf bewust te worden van onze handelingen, soms met grote gevolgen.

Op te stellen documenten?

Een eerste document betreft het Veiligheids - en gezondheidsplan (VGP). Dit is het document welke onder andere volgende zaken vermelde:

 • Aard van het bouwwerk
 • Wederzijdse inwerken van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen
 • De opeenvolging van de verschillende activiteiten
 • De wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de bouwplaats
 • De uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk


Een tweede document betreft het Coördinatiedagboek (CD). Dit bevat onder andere:

 • Alle communicatie
 • Namen en adressen van tussenkomende partijen.
 • Opmerkingen gemaakt aan of door tussenkomende partijen
 • Verslagen van vergaderingen
 • Ongevallen


Een derde document betreft het Postinterventiedossier (PID). Dit bevat onder andere:

 • Infromatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk
 • informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, inzonderheid ingewerkte nutsleidingen
 • ASBUILT-plannen
 • De identificatie van de gebruikte materialen

ENERGEOS STUDIEBUREAU


Uw partner voor EPB - Veiligheidscoördinatie - Ventilatieverslaggeving - Landmeetkunde - Plaatsbeschrijvingen en Schattingen met persoonlijke aanpak.

Recent Nieuws


Onze gloednieuwe site is eindelijk een feit. Kijk gerust rond en ongetwijfeld kan je ons ooit wel eens gebruiken voor één van onze diensten.

18 feb 2018

Onze contactgegevens


Watermolen 38, 2980 Zoersel

Email: bart@energeos.be

GSM: 0479  57 67 90

Uw privacy - Onze zorg


Privacybeleid

© Copyright. All Rights Reserved